Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM bmu6s_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM bmu6s_content AS a LEFT JOIN bmu6s_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN bmu6s_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN bmu6s_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN bmu6s_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN bmu6s_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM bmu6s_categories AS cat JOIN bmu6s_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN bmu6s_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-03-23 01:31:40') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-03-23 01:31:40') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM bmu6s_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM bmu6s_content AS a LEFT JOIN bmu6s_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN bmu6s_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN bmu6s_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN bmu6s_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN bmu6s_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM bmu6s_categories AS cat JOIN bmu6s_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN bmu6s_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-03-23 01:31:40') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-03-23 01:31:40') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC
 • Måttbeställda fönster och dörrar

  Till priset av serietillverkade produkter

  Viking Fönsters huvudprodukter är måttbeställda trä och aluminiumklädda fönster och ytterdörrar.

   

  Vårt fokus är på skräddarsydda och energieffektiva produkter. Unika måttbeställda fönster och dörrar till fantastiska priser helt enkelt.

  Vi tillhandahåller alltid individuellt måttanpassade fönster och dörrar tillverkade i Estland. Med fokus på skräddarsydda produkter, korta leveranstider och höga kvalitetskrav har produkterna blivit välkända i Norden och Storbritannien och Baltikum. Genom en modern fabrik med utrustning som ständigt hålls uppdaterad kan vi också erbjuda detta till ett mycket attraktivt pris.

  Varför inte framhäva den vackra naturliga strukturen i virket genom att välja en laserad yta eller ge fasaden extra karraktär genom att ta en vacker nyans på utsidan men ha det sobert vitt på insidan. Vi tillverkar våra fönster och dörrar i ek och meranti också - för verkliga finsmakare.

  Tack vare den höga kvalitén på virke, beslag och ytbehandling lämnar vi 5 års garanti på våra produkter.